Nhạc Cuối Tuần- Tiếng hát Ngọc Tuyến – Chỉ là Phù Vân

Nhạc cuối tuần

 

 Bài hát: Chỉ là Phù vân

Nhạc : Kim Dung

 Ca sĩ : Ngọc Tuyến

Hòa Âm : Quốc Toản.