Nhac Cuối Tuần- Tìm Vết Chân Xưa – Nhac Lam Phương – Ca sĩ: Lưu Hồng

Văn Nghệ Cuối Tuần

Ca Khúc : Tìm Vết Chân Xưa

Nhạc : Lam Phương

 Ca Sĩ: Lưu Hồng