Nhạc Cuối Tuần -Về Lại Saigon Giửa Mùa Hoa Phượng- Ngọc Tuyến

Nhạc Cuối Tuần

Nhạc phẩm : Về Lại Saigòn Giửa Mùa Hoa Phượng

Thơ: Đỗ Hữu Tài- Nhạc: Trần Quốc Dũng- Hòa Âm: Quốc Toản San Diego

Ca sĩ : Ngọc Tuyến