Nhạc Đấu Tranh- Gió đã nổi lên rồi _ Thơ: Diệu Chân – Nhạc: Ng. Hữu Tân

Nhạc Đấu Tranh

 

Gió đã Nổi Lên Rồi

Thơ: Diệu Chân

 Nhạc: Ng Hữu Tân