Nhạc Giải Trí Cuối Tuần – Vài Điệu Vũ Xưa

Vài Điệu Vũ Xưa

 Cám ơn Các Nghệ Sĩ trong 3 điệu vũ này

(Thank to all artists from 3 videoes)

1-Night Tango

2/- Daddy’s Bolero

3/- Dancing Queen – Abba