Nhạc : Gọi Người Yêu Dấu -Nhạc Vũ Đức Nghiêm – Ca sĩ Y Phương

Nhạc phẩm : Gọi Người Yêu Dấu

Nhạc : Vũ Đức Nghiêm

Ca sĩ : Y Phương