Nhạc Phẩm Quê Hương Bỏ Lại – Camli Mỹ Thanh

 

 Nhạc : Quê Hương Bỏ Lại

 Nhạc  : Tô Huyền vân

 Camli Mỹ Thanh hát

 

Bài hát Quê Hương Bỏ Lại

Nhạc : Tô Huyền Vân

Ca sĩ :  CamLi Mỹ Thanh