Nhạc Thánh Ca – Với Ca sĩ Như Ý

Nhạc Thánh ca:

 

Khúc Cảm Tạ- Nhạc : NGuyên Vũ – Ca sĩ: Như Ý

 

2-Một Niềm Phó Thác – Nhạc LM Nguyễn Mộng Quỳnh – Ca sĩ : Như Ý