Những đứa con rất ngoan của Bố Tàu

Những đứa con rất ngoan của Bố Tàu

  
Hoàng Khôn Minh (Huang Kunming) và Nguyễn Thiện Nhân

Thằng Tàu Hoàng Khôn Minh đến Sài Gòn thì đứa con ngoan của nó, Nguyễn Thiện Nhân, sợ vãi đái ra quần, sai lâu la lấy cây che bản đồ VN treo ở khách sạn Rex, và tắt đèn để bố nó không thấy cái bản đồ có hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Chúng nó, Trọng, Quang, Phúc, Ngân, Nhân…, sợ bố chúng nó đến như thế thì chắc chúng nó còn dâng cả vợ và con gái đến phục vụ cho bọn quan Tàu!

Thời đại hồ chí minh là thời đại ô nhục nhất trong lịch sử dân tộc!