Nói với an ninh VC

Nói với an ninh VC

  

Ngo Du Trung FB

Tôi biết một điều chắc chắn là các bạn “chiến sĩ an ninh mạng” đang ngày ngày âm thầm, lén lút, theo dõi đọc những gì tôi viết. Tôi nói “chắc chắn” vì tôi đã bị “báo cáo” nhiều lần, bị khoá facebook nhiều lần.

Cho nên tôi muốn mượn diễn đàn này để nhắn với các bạn rằng: các bạn đang đem công sức ra phục vụ cho một tổ chức bán nước, độc tài, tàn ác, tham lam, không có tình người.

Chuyện chúng nó bán nước thì đã rõ như ban ngày rồi.
Chuyện chúng nó tham lam thì chắc các bạn biết rõ hơn ai hết.
Chuyện chúng nó độc tài thì cả thế giới đều biết.
Còn chuyện chúng nó tàn ác, không có tình người thì các bạn cứ nhìn cách chúng đối xử với đồng chí của chúng, những người đã từng cưu mang, che chở cho chúng thì biết.

Chúng cướp nhà, cướp đất của đồng chí, chúng ăn cả xương cốt của đồng chí. Những “anh bộ đội dũng cảm”, những “mẹ chiến sĩ anh hùng”, những người đã đổ xương máu trong chiến tranh cho chúng thì ngày nay học được một bài học đau khổ tột cùng mà không có cách gì thay đổi được, không có cách gì kéo lùi thời gian để “biết vầy hồi đó tao đổ nước sôi xuống hầm”, hoặc “biết vầy hồi đó tao trộn cứt trong cơm đưa xuống hầm cho chúng mày ăn”. Chúng nó tàn ác, không có tình người nên vắt chanh bỏ vỏ.

Các bạn đang bị “vắt chanh”, nhưng chưa “bỏ vỏ” vì chanh vẫn còn nước. Hiện nay, những kẻ mà các bạn đang tận tuỵ, cúc cung phụng sự, cúc cung phục vụ đó đang chuyển tài sản và giòng họ ra ngoại quốc. Có những đứa từng là đại biểu quốc hội đang sinh sống ở ngoại quốc. Chúng nó đang chạy, sẽ chạy, đã và sẽ đưa cả giòng họ, tài sản ra ngoại quốc. Đất nước an bình, sung sướng, hạnh phúc, tự do thì tại sao chúng phải chạy? Chúng chạy vì chúng biết rất rõ đất nước đó không phải là nơi con người có thể sống, nhất là khi Tàu chiếm xong VN.

Các bạn may mắn hơn thế hệ trước vì các bạn có cơ hội để ngăn không cho bài học đau đớn giống như của thế hệ cha ông lại tiếp tục xảy ra. Hãy suy nghĩ. Đừng để sau này bạn phải uất hận thốt lên “phải biết vầy hồi đó tao quay súng bắn vào đầu chúng mày”. Khi bạn có “cơ hội” nói câu đó thì mọi chuyện xong xuôi rồi. Nói theo kiểu thời hiện đại a còng này thì game over rồi.

Đồng bào sẽ còn tiếp tục tranh đấu, tiếp tục biểu tình. Họ hy sinh nhiều thứ, kể cả có thể là mạng sống, không phải chỉ để tranh đấu cho họ có một đời sống tốt đẹp hơn, tự do hơn, công bằng hơn, nhân ái hơn; mà họ còn tranh đấu cả cho các bạn và gia đình của các bạn.

Nếu bạn chưa có thể đứng cùng hàng ngũ với họ thì cũng không nên giết hại, đánh đập họ. Họ không làm gì sai cả.