Nụ Cười Tháng Giêng-Nhạc Nguyễn Văn Thơ -Thơ Quách Như Nguyệt – Ca Sĩ Khánh Dũng

Nụ cười tháng Giêng

Nhạc:  Nguyễn Văn Thơ

Ca sĩ:  Khánh Dũng

Nụ Cười Tháng Giêng- Thơ Quách như Nguyệt -Nhạc Nguyễn Văn Thơ Ca sĩ: Khánh Dũng

Thơ:  Quách Như Nguyệt

(PPS:  Tony Phước)

PPS:  Nguyễn Văn Thơ)

Nhac Nụ Cười Tháng Giêng

mbed URL

Tình yêu tháng Giêng  

Nụ cười tháng Giêng, em cười thật hiền
Tình yêu tháng Giêng, yêu em miên viễn
Năm mới tháng Giêng, em mĩm miệng cười

Em xinh, em tươi, trời đất ngã nghiêng  

*
Nhìn em, em ơi… thấy lòng ngây ngất
Tháng Giêng mơ màng nhẹ mưa lất phất
Tháng Giêng yêu em, tình yêu ngọt mật

Tháng Giêng yêu emthề với trời cao
*

Dẫu đời lận đận, vẫn ước vẫn ao

Dẫu tình lao đaovẫn yêu đậm đà 
Loay hoay, loay hoay hết ngày, hết tháng!

Loanh quanh, loanh quanh trong cõi ta bà

*

Rồi qua tháng Hai, rồi đến tháng Ba….
…đến tháng Mười Hai, rồi 
sang năm mới

Yêu em năm nay, yêu em năm tới

Tiếp tục yêu em, tình chẳng nhạt phai

*

Người yêu! em ơi… yêu em mãi mãi 
Yêu hết một đời
… quá khứ, vị lai

Quách Như NguyệtA