Phân Ưu – Ông Micae Lê Văn Tống

                  PHÂN ƯU

 

Cộng Đồng Việt Nam San Diego vô cùng xúc động

                     nhận được hung tin:

Ông Micae LÊ VĂN TỐNG

Pháp Danh CHÍNH NHÂN

tức Không Quân Ó Đen LÝ TỐNG

 Sanh ngày 1 tháng 9 năm 1945 tại Huế – Thừa Thiên – Việt Nam

Đã tạ thế ngày 5 tháng 4 năm 2019 lúc 9 giờ 16 phút tối

(nhằm ngày 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi)

tại San Diego, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 74 tuổi

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng

Ông Lê Xuân Nhuận – Bà Lê Thị Anh và toàn thể tang quyến

Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa / San Diego

Nguyện cầu hương linh Ông Lê Văn Tống (Ó Đen Lý Tống)

sớm về cõi vĩnh hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM SAN DIEGO

HỘI ĐỀN HÙNG SAN DIEGO

HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO

ĐÀI TIẾNG NƯỚC TÔI SAN DIEGO