Phỏng vấn Linh Mục An Tôn lê Ngọc Thanh Về việc 6 tù nhân Lương Tâm Vừa bị kết án ở VN

Phóng sự Hội Luận Cafe đặc biệt:

Linh Mục  An Tôn Lê Ngọc Thanh  và  Linh Mục Vũ về bản án của 6 tù nhân  Lương tâm vừa mới bị xữ án tại VN