Ra Mắt Liên Danh Chung Sức Xây Dựng và Đoàn Kết Cộng Đồng

Sinh Hoat Cộng Đồng SD

Ra mắt Liên Danh Ứng Cử Cộng Đồng Người Việt San Diego ngày 18-3-18

San Diego – TNT- Lúc 11 giờ sáng ngày 18-3-18 tại Phòng Sinh Hoạt Tổ Chức Little Saigon Foundation SD. Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng NV-SD đã trình diện Liên danh Chung Sức Xây Dựng  và Đoàn Kết Cộng Đồng. Ban tổ chức đã giới thiệu:- các ứng viên trong liên danh, nhu cầu, thể thức bầu cử, lịch trình và các diễn tiến bầu cử .

Liên Danh tranh Cử Gồm Bà Đặng Kim Trang – Cô Nguyễn Thanh Hương-  Anh Nguyên Antony – và bà Ngô Thu.

Ngày bỏ phiếu bầu cử Ban Đại Diện CD-SD ngày 25-3-18 Tại Vùng East SD : Colina Del Sol Park -Little Saigon Foundation- Nhà Thờ Giam Lý Westley

Vùng Linda Vista Khu chợ Thuận Phát – Vùng Mira Mesa Khu chợ Lucky Seafood

Thời Gian từ 9 giờ sáng đến  5 giờ chiều .

Phần Audio của buổi sinh hoạt trình Diện Liên Danh Chung Sức

Ghi nhận từ Video – Audio buổi sinh hoạt do ông Nguyễn Văn Quí (HNPD)

Video:

 

Ra mắt Liên danh ứng cử BCH
Cộng Đồng Việt Nam San Diego
nhiệm kỳ 2018-2020
Inline image