Sinh Hoat Cộng Đồng – Hát Cho Người yêu Nước tại San Diego 15-7-18

Sinh Hoạt Cộng Đồng

Hát Cho Người Yêu Nước tại San Diego

Hát Cho Người Yêu Nước

 
Hội Đền Hùng đã phối hợp với Cộng Đồng VN San Diego, các hội đoàn, đảng phái đấu tranh tổ chức một buổi sinh hoạt gây quỹ Hát Cho Người Yêu Nước để yểm trợ cho những sinh hoạt đấu tranh bất bạo động cho tự do dân chủ tại VN. Đồng hương đã hưởng ứng nhiệt thành, rủ nhau tham dự đông đảo. Chương trình gồm có phần văn nghệ giúp vui, diễn kịch đấu tranh rất hào hứng và bữa cơm đoàn kết, cuối cùng là phần gây quỹ khá thành công với phần quay xồ số độc đắc trúng 1 xe Toyota.Hình ảnh: Đặc biệt anh chị em trong Hội Hải Quân Hàng Hải tham gia rất đông đảo. Tinh thần rất đáng thán phục. Hình ảnh: Bluesea

 

Ngày 15-7-18

 https://www.youtube.com/watch?v=jtiBXkSxmtQ
Đêm Văn Nghệ Hát cho Người Yêu Nước tại San Diego,
Yểm Trợ Quốc Nội 15-7-2018