Tài liệu giải mật: Tướng Mỹ từng muốn

Tài liệu giải mật: Tướng Mỹ từng muốn bỏ bom nguyên tử ở Khe Sanh

Tổng Thống Lyndon B. Johnson (phải) và Tướng William C. Westmoreland ở Việt Nam năm 1967. (Hình: Yoichi Okamoto/Lyndon B. Johnson Presidential Library)

WASHINGTON, DC (NV) – Ở vào một trong những thời điểm đen tối nhất của cuộc chiến, vị tướng chỉ huy quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam vào năm 1968 đã chuẩn bị kế hoạch đưa võ khí nguyên tử vào Nam Việt Nam để đối phó với mối đe dọa tràn ngập của quân đội Cộng Sản Bắc Việt.

Tuy nhiên việc này gặp phản ứng giận dữ của Tổng Thống Lyndon B. Johnson và kế hoạch bị hủy bỏ, theo các tài liệu vừa được giải mật thời gian gần đây.

Theo tờ New York Times, các công điện trao đổi giữa Tướng William C. Westmoreland với Bộ Chỉ Huy Quân Đội Mỹ ở Thái Bình Dương và Tòa Bạch Ốc cùng các nơi khác cho thấy sự chuẩn bị bí mật của vị tướng này để dùng tới võ khí nguyên tử, trong trường hợp căn cứ Khe Sanh có nguy cơ bị tràn ngập.

Với sự chấp thuận của Đô Đốc Ulysses S. Grant Sharp Jr., Tư lệnh Quân Đội Mỹ tại Thái Bình Dương, Đại Tướng Westmoreland chuẩn bị kế hoạch có tên “Fracture Jaw-Nứt Hàm,” theo đó sẽ đưa sẵn võ khí nguyên tử vào Nam Việt Nam để có thể sử dụng ngay lập tức nhắm vào quân đội Cộng Sản Bắc Việt khi cần thiết