Thông báo đổi ngày điều trần Dự Luật SB 895 tại Hạ Viện California

Thông báo đổi ngày điều trần Dự Luật SB 895 tại Hạ Viện California

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong buổi điều trần liên quan đến Dự Luật SB895 hồi Tháng Năm, 2018 (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi điều trần về Dự Luật dạy lịch sử người tị nạn Mỹ gốc Việt cho học sinh phổ thông tại Hạ Viện California sẽ được đổi lại vào Thứ Tư, 15 Tháng Tám, 2018, lúc 9 giờ sáng, theo thông cáo từ Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

“Sau nhiều tích cực tranh đấu để có thêm thời gian cho cộng đồng Việt Nam tham gia ủng hộ Dự luật SB 895, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa được thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện đã chấp nhận chuyển buổi điều trần Dự luật SB 895 đến Thứ Tư, ngày 15, tháng 8 lúc 9:00 giờ sáng. Quý đồng hương và quý thành viên cộng đồng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị tổ chức tham gia buổi điều trần quan trọng này tại Thủ Phủ Sacramento,” thông cáo viết.

Theo thông cáo, “Tương tự như lập pháp của Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện, bao gồm 17 thành viên sẽ xem xét chi phí tốn kém để khởi đầu Chương Trình Giảng Dạy được đề nghị; đây chính là một trở ngại lớn lao trong việc bỏ phiếu chuẩn thuận. Sự chuẩn thuận của Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện rất cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại của Dự Luật SB 895 và để được chuyển sang Hạ Viện bỏ phiếu trong Phiên Họp Khoáng Đại Hạ Viện.”

“Giờ đây, chúng ta đã có thêm một tuần cho đến ngày điều trần Dự luật SB 895, tôi tha thiết yêu cầu quý đồng hương tham gia với tôi tại Thủ Phủ Sacramento vào ngày 15, tháng Tám,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.”

Thông cáo của Thượng Nghị Sĩ Janet kêu gọi đồng hương “có mặt tại Thủ Phủ Sacramento để tham dự buổi điều trần tại Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện vào Thứ Tư, ngày 15 Tháng Tám, lúc 9 giờ sáng, để chính mỗi cư dân có thể lên tiếng ủng hộ Dự Luật SB 895.”

“Nếu được chuẩn thuận thông qua, Dự Luật SB 895 sẽ được chuyển sang Hạ Viện bỏ phiếu tại Phiên Họp Khoáng Đại Hạ Viện,” thông cáo viết.

Cũng theo thông cáo, “Nếu quý đồng hương nào không tham gia được tại Thủ Phủ Sacramento và nếu chưa ký tên ủng hộ, xin ký bản kiến nghị ủng hộ Dự Luật SB 895 trên trang mạng: http://baovecongdong.com, hạn chót ký tên là Thứ Ba, ngày 14 Tháng Tám, lúc 5 giờ chiều.”

Theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, “Hiện tại, chúng ta chỉ có hơn 14,000 chữ ký vào bản kiến nghị ủng hộ Dự Luật SB 895. Tôi mong rằng cuộc vận động này sẽ chứng minh sức mạnh cộng đồng Việt Nam khắp nơi với ít nhất là 18,000 chữ ký trong buổi điều trần.”

Quý đồng hương tham dự buổi điều trần ngày 8 Tháng Tám xin có mặt tại Quốc Hội Tiểu Bang California vào lúc 8 giờ sáng để có thời gian chuẩn bị và phải đi qua cửa xét an ninh của Quốc Hội. Quý cơ quan truyền thông tham dự phải có giấy phép chấp thuận trước của Quốc Hội, xin vui lòng liên lạc cô Jacqueline Trinh Ôn qua điện thoại (714) 741-1034 hoặc email jacqueline.on@sen.ca.gov.(N.L)