Thông Tin Đa Chiều : Bài Giảng cuả Mục sư Huynh Quốc Bình

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:


1. Bài nói chuyện trên truyền hình: “Đừng để những kẻ bất xứng tẩy não chúng ta” (15 phút)

 
2. Nghe bài giảng luận trên radio: “Ngày tận thế” (26 phút)
https://huynhquocbinh.net/2017/10/01/ngay-tan-the/
 
3. Đọc bài viết: “Bọn Gian Ác và Đám Buôn Thần Bán Thánh”
Xin quý vị và các bạn giúp quảng bá đến nhiều người khác bằng những phương tiện mà quý vị có. Xin đa tạ.
 
Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình
 
Attachments area

Preview YouTube video Huỳnh Quốc Bình – Đừng Để Những Kẻ Bất Xứng Tẩy Não Chúng Ta

Huỳnh Quốc Bình – Đừng Để Những Kẻ Bất Xứng Tẩy Não Chúng Ta