Thức dậy đi anh

Thức dậy đi anh 
Thức dậy đi anh mai lên đường chinh chiến 
Phận làm trai phải dâng hiến cho non song (Thơ  Nguyên Thạch )

Thời gian không ở phía Dân tộc VN yêu Tự Do,Nếu bọn Tàu Công đồng hóa được VN với sự đồng lõa của CSVN:

Lúc bấy giờ chúng ta chỉ còn quỳ gối,ngữa mặt lên Trời khóc than …rồi tưới xăng lên mình tự thiêu như dân Tây Tạng mà thôi.

Trách nhiệm mất nước này,Ai gánh lấy trước Tổ Tiên ?

Thức dậy đi anh 
Thức dậy đi anh mai lên đường chinh chiến 
Phận làm trai phải dâng hiến cho non song (Thơ  Nguyên Thạch )

Thời gian không ở phía Dân tộc VN yêu Tự Do,Nếu bọn Tàu Công đồng hóa được VN với sự đồng lõa của CSVN:

Lúc bấy giờ chúng ta chỉ còn quỳ gối,ngữa mặt lên Trời khóc than …rồi tưới xăng lên mình tự thiêu như dân Tây Tạng mà thôi.

Trách nhiệm mất nước này,Ai gánh lấy trước Tổ Tiên ?

 Của Chúng Ta