Tiếng hát : Cẩm Sa-Ca Khúc : Phiên Buồn Tình Yêu

Phiên Buồn Tình Yêu –  Tiếng hát: Cẩm Sa

 

 Cẩm Sa

(link to Nhu Ngoc Hoa Chanel)

Phiên Buồn Tình Yêu

Thơ: Phạm Hồng Ân

Nhạc: Như Ngọc Hoa

Hoà âm: Vũ Thế Dũng

Trình bày: Cẩm Sa

Thực hiện: Huyền Ái

Hình ảnh: Internet