Tiếng Hát : Cẫm Sa – Ca Khúc: Thương- Thơ: Từ Yên – Nhạc Như Ngọc Hoa

Tiếng Hát : Cẫm Sa

– Ca Khúc: Thương

– Thơ: Từ Yên

– Nhạc Như Ngọc Hoa- Hòa âm: Vũ Thế Dũng – Huyề ái Video

(Như Ngọc Hoa)

Cẫm Sa hát