Tiếng hát Ngọc Linh : Bài hát : Trộm Nhìn Nhau và Nếu Hai Đứa Minh

Tiếng hát Ngọc Linh

 

1/- Bài hát :Trộm Nhìn Nhau – Nhạc: Trầm Tử Thiêng – Ca sĩ: Nguyễn Thắng và Ngọc Linh

2/- Bài hát: Nếu Hai Đứa Mình -Nhạc: Anh Bằng- Lê Dinh – Ca sĩ: Ngọc Linh