Văn Nghệ Phương Xa -Tiếng Hát : Ngọc Linh- Chủ Đề Về : Mẹ

Văn Nghệ Phương Xa

 

Tiếng hát Ngọc Linh

Chủ Đề : Tình Mẹ

 Các bài hát : 1/-Nhớ Mẹ -2/- Tình Mẹ – 3/- Phận Làm Con 4/- Khao Khát Một Lời Ru – 5/- Mừng Tuổi Mẹ

Audio

Video

mẹ và con

Ru Con

 

Cầu nguyện cho mẹ

Mẹ và con