Tiếng hát Ngọc Linh – Cổ nhạc – Lòng Mẹ

Tiếng Hát Ngọc Linh

 

1/- Bài Ca :Mẹ Cha ơi -Thể điệu: Cổ nhạc – Lý Con sáo- Soạn Giả : Nguyễn Cà Mau – Tiếng hát Ngọc Linh

2/- Bài Ca Tân Cổ : Lòng Mẹ – Tân Nhạc :Y Vân – Cổ Nhạc: Loan Thảo – Ca sĩ : Ngọc Linh

3/- Bài Ca Lý Con Sáo : Mẹ Ơi Con Khóc – Soam Giả : Nguyễn Cà Mau – Tiếng hát: Ngọc Linh