Tiếng hát Ngọc Linh – Đoạn Buồn Đêm Mưa

Tiếng hát : Ngọc Linh

1/- Bài hát : Chim Chiều Lẽ Bạn – Nhạc : Hoài Phong – Ca sĩ : Ngọc Linh

2/- Bài hát : Chuyện Ba Mùa Mưa – Nhạc :Minh Kỳ và Dạ Cầm – Ca sĩ: Nguyễn Thắng và Ngọc Linh

3/- Bài hát : Làm Dâu Xứ Lạ- Nhạc: Vinh Sữ – Ca sĩ : Khả Thi và Ngọc Linh

4/- Bài hát: Đoạn Buồn Đêm Mưa – Nhạc: Vinh Sử và Tú Nhi- Ca sĩ: Ngọc Linh