Tiếng hát Ngọc Linh- Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa -Nếu Xuân Này Vắng anh

Tiếng hát Ngọc Linh:

1- Bài Hát : Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa – Ca sĩ Ngọc Linh và Đặng Thế  Luân

2/- Nếu Xuân Này Vắng Anh – Nhạc Bảo Thu – Ca sĩ :Ngọc Linh