Tiếng hát Ngọc Linh- hai bài ca Vọng Cổ

Tiếng hát :Ngọc Linh

1/-Tân Cổ : Khóc Thầm

Nhạc : Lam Phương – Vọng Cổ: không rõ tác giả

Ca sĩ: Jimmy Trần và Ngọc Linh

2/- Bài hát Vọng Cổ : Em Còn Nợ Anh

Soan Giả : Lê Hậu – Ca sĩ: Ngọc Linh