Tiếng hát Ngọc Linh:Chờ Đông- Hoa Tím Người xưa

Tiếng hát: Ngọc Linh

Ca Khúc :Hoa Tím Người Xưa – Nhạc :Thanh Sơn -Ca sĩ :Ngọc Linh 

Ca Khúc: Chờ Đông – Nhạc Trần Thiện Thanh – Ca sĩ :Ngọc Linh