Tiếng hát Ngọc Tuyến – Bài hát: Chiều Nay Em Ra Phố

Tiếng hát : Ngọc Tuyến

 

Chiều Nay Em Ra Phố

Thơ: Kim Thanh

Nhạc: Thanh Trình

Hoà âm: Ngọc Châu

Tiếng hát: Ngọc Tuyến

https://youtu.be/YLzD5FuvRA4