Tiếng hát ngọc Tuyến – Bài hát Thiên Đàng Ái Ân

Tiếng hát Ngọc Tuyến

Bài hát :Thiên Đàng Ái Ân

– Nhạc Lam Phương

– Hòa Âm Trần Việt- Ca sĩ : NGọc Tuyến