Tiếng hát Ngọc Tuyến -Ca Khúc : Hai Mảnh Hồn Thơ

Tiếng hát Ngọc Tuyến

-Ca Khúc : Hai Mảnh Hồn Thơ- Ý thơ : Mộc Lan – Nhạc : Hoàng Long –

Hòa Âm Ngọc Châu – Ca sĩ: Ngọc Tuyến