Tiếng hát Ngọc Tuyến – Ca khúc Hai Mảnh Hồn Thơ

Tiếng hát: Ngọc Tuyến

– Ca khúc: Hai Mảnh Hồn Thơ

– ý thơ :Mộc Lan – Nhạc: Hoàng Long

-Hoà Âm : Ngọc Châu – Ngọc Tuyến hát .