Tiếng hát Ngọc Tuyến – Thương Anh và Mấy Độ Thu Về

Tiếng hát Ngọc Tuyến

Ca Khúc- Thương Anh của Y Vân  và Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ