Tiếng hát Ướt Mi – Bài hát: Giọt Sầu Trăm Năm và Nhớ Mong Đợi chờ .

Tiếng hát : Ướt Mi Trần

https://www.youtube.com/wa

1/-Giọt Sầu Trăm Năm – Ngô Thanh Nam – Uotmi Tran – Tình khúc Việt

tch?v=k_m4g0W89tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ykVze6l7fzx5Z6CnJPQMOuo4047QgXDAKPRbA43uRmaK1yve4ZK-J8uM

2/- Nhạc Phẩm :NHỚ MONG ĐỢI CHỜ

Nhạc:- NGUYỄN KẾ KHUYẾN- Ca sĩ:- ƯỚT MI

– SÁNG TÁC MỚI HẢI NGOẠI – OFFICIAL MUSIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=oQuQ6J1ybI8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0oGEN9oVELlCUl00mxHnn5rdn378F0bQ6dv6nm_57det2Ik1Wwelv9nxc