Tiếng hát : Ướt Mi- Nhạc phấm: Cô Đơn

Tiếng hát : Ướt Mi

Bài hát : Cô Đơn – Nhạc: Mai Anh Tuấn – Hòa Âm: Quang Đạt- Ca sĩ : Ướt Mi