Tiếng Hát Ướt Mi – Tình Khúc Chiều Hoang

Tiếng Hát Ướt Mi – Tình Khúc Chiều Hoang – Tình Khúc Việt

 

Bài hát Uotmi thực hiện cách đây 8 năm

. post làm kỷ niệm một thời đã xa lắm rồi.

Để mai thả gió lên đồi

Thả mây về cuối chân trời nằm đau

Thế nhân loạn giấc chiêm bao

Thả nhau vào cuộc hư hao điêu tàn Uotmi Tran

 Composed : Phu Quang

Singing : Uotmi Tran