Tiếng hát: Ướt Mi Trần – Đêm Buồn – Nhạc : Hoàng thi Thơ

Bài hát: Đêm Buồn

– Nhạc Hoàng Thi Thơ

– Ca sĩ Ướt Mi

Vĩnh biệt Thái Thanh ….bài hát một thời của người….
https://www.youtube.com/watch?v=k94Djc77-eY