Tiếng hát Ướt Mi Trần – Đêm Cuối Cùng và Ru Tình Sớm Mai.

Tiếng hát Ướt Mi

1/- Đêm Cuối Cùng- Nhạc :Phạm Đình Chương – Ca sĩ: Ướt Mi Trần

 

2/-Ru Tình Sớm Mai – Nhạc: Bảo Đạt – Ca sĩ: Ướt Mi Trần