Tiếng Hát Ướt Mi Trần – Lở Một Cuộc Tình Số 8 – Anh Bằng

Tiếng hát Ướt Mi Trần

 Bài hát: Lở Môt Cuộc Tình Số 8 – Nhạc : Anh Bằng

Tiếng hát: Ướt Mi Trần

Uotmi Tran

https://www.youtube.com/watch?v=kfFC-XwT6R8&feature=youtu.be
LỠ MỘT CUỘC TÌNH SỐ 8
Sáng tác : Anh Bằng
Tiếng hát : Uotmi Tran