Tiếng hát : Ướt Mi Trần – Những Giọt Mưa Khuya

Tiếng hát : Ướt Mi Trần

 

Bài hát : Những Giọt Mưa Khuya

-Nhạc và Lời: Lầm Hoàng Nghiã- Hòa Âm:Cao Ngọc Dung

 Ca sĩ: Ướt Mi Trần