TÌM THẦY, TÌM CÔ MÀ CHẲNG THẤY

Thư giãn cuối tuần: TÌM THẦY, TÌM CÔ MÀ CHẲNG THẤY

TÌM THẦY, TÌM CÔ

– Chào bác. Bác là bảo vệ trường phải không ạ? Cho tôi gặp cô giáo A.

– Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.

– Thế thầy B đâu ạ?

– Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.

– Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.

– Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.

– Thế còn thầy E cũng được.

– Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.

– Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được ạ.

– Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi.

– Cô G thì sao ạ?

– Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp các vị lãnh đạo.

– Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.

– Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.

– Vậy cho tôi gặp Hiệu phó.

– Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.

– Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.

– Thầy hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công a…

Tễu sưu tầm