Tin vui: Huỳnh Thục Vy đã về nhà an toàn.

Tin vui: Huỳnh Thục Vy đã về nhà an toàn.

4
Chia xẻ Facebook
Tweet

 

10.08.2018
8h00′ : TIN VUI !!!
Cả nhà ơi, Huỳnh Thục Vy vừa đăng status đã về nhà an toàn ! Chúc mừng em trở về bình an !