Tổ Hợp Luật Sư Chuyên nghiệp Về Phá Sản

 Tổ Hợp Luật Sư Chuyên nghiệp Về Phá Sản – và các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Attorney: Binh Bui

Địa chỉ: 4540 Kearny Village Rd, Suite 213

San Diego, CA 92123

Chuyên môn về việc các việc liên quan đến nợ nần, nói chuyện với nhà băng/chủ nợ cho thân chủ.  Khi cần xin hãy liên lạc anh Đệ Lê ở số : (858) -922-2568.

Ngoài lo về  nợ nần, văn phòng Luật Sư Bình Bùi có thể giúp đỡ quý vị về những vấn đề khác như tai nạn xe cộ, bankruptcy, luật hình sự.

Luật sự Tốt nghiệp tại Hoa Kỳ -Am tường cả hai ngôn ngữ Việt-Mỹ.

Quí vị sẽ yên tâm, tiết kiệm thì giờ – tiền bạc- Hãy gọi cho Đệ Lê (858) 922-2568.