TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA 19/01/2018 Tại Hà Nội

Saturday, January 20, 2018

TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA 19/01/2018 Tại Hà Nội

 Nhóm NO.U Hà Nội dâng hương tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ sáng 19/01/2018.
“Anh hùng tử, khí hùng bất tử”. Tổ quốc đời đời ghi ơn các tử sĩ đã ngã xuống cho biển đảo, cho đồng bào.
Nguồn ảnh: fb Nguyễn Thúy Hạnh