Tuyên cái gì? Giáo cái gì?

Tuyên cái gì? Giáo cái gì?

  
Võ Văn Thưởng

Ngo Du Trung FB

“Mạng xã hội đã làm cho con người dễ tổn thương, vô cảm và nhẫn tâm hơn”
Đó là lời “tuyên giáo” của ông Võ Văn Thưởng.

Vì sao mạng xã hội làm cho con người “dễ tổn thương”?
Vì con người lên mạng xã hội thì khám phá ra mình bị VC lừa hơn nửa thế kỷ nay cho nên bị “tổn thương”. Đó là tổn thương; còn “dễ tổn thương” là vì đến nay VC vẫn tiếp tục lừa mọi người.

Vì sao mạng xã hội làm cho con người “vô cảm”?
Vì con người lên mạng xã hội thì khám phá ra mình bị bóc lột đến tận xương tuỷ, bao nhiêu năm còng lưng để nuôi một bầy VC vô ơn, để bây giờ chúng nó đáp trả bằng cách cướp nhà đuổi mình ra đường; vì vậy mà họ trở thành vô cảm với VC.

Vì sao mạng xã hội làm cho con người “nhẫn tâm hơn”?
Vì con người lên mạng xã hội thì khám phá ra mình bị lừa cho nên phải thật nhẫn tâm, không nên tiếp tục tin VC nữa, không nên tiếp tục thương yêu những đứa VC phản chủ như mình đã từng cưu mang, giấu chúng trong hầm bí mật lúc xưa nữa. Cho nên họ phải nhẫn tâm hơn, nếu không nhẫn tâm thì sẽ bị VC lừa nữa.

Như vậy có “làm rõ” những lời “tuyên giáo” của VC chưa hả tên VC Võ Văn Thưởng?