US Census – Thống Kê Dân Số 2020

US Census – Thống Kê Dân Số 2020

Hình ảnh sinh hoạt Thống Kê Dân Số 2020 (xin bấm vào để xem)

Tài Liệu (xin bấm vào để xem):

 1. Bản Hướng Dẫn về Thống Kê Dân Số 2020
 2. Tính trẻ nhỏ trong Thống Kê Dân Số 2020
 3. Tuyển Chuyên Viên Thống Kê Dân Số
 4. Những điều cần biết về thống kê
 5. Trả lời những thắc mắc và cách đếm đầu người

Audio giải thích về Thống kê dân số:

Audio 1 về lợi ích việc tham gia Thống kê dân số:

Audio 2 về lợi ích việc tham gia Thống kê dân số:

Audio về tuyển chuyên viên:

 

CÁC CÂU TRUYỆN TRONG THÁNG MƯỜI HAI VỀ THỐNG KÊ DÂN SỐ:

 1. Việc làm Thống Kê Dân Số: Bạn có biết rằng có hơn 500,000 công việc tạm thời và bán thời gian sẽ có sẵn khi Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ gia tăng việc tuyển dụng để thực hiện Thống Kê Dân Số 2020 năm sau? Câu truyện này nói về các loại việc làm mà Cục Thống Kê Dân Số sẽ cần tuyển dụng. Các thông tin thêm có thể được tìm thấy tại đây, và mẫu đồ hoạ đính kèm là để cho quý vị sử dụng hoặc chạy tin.
 2. Thống kê dân số và giao thông: Quý vị có đi du lịch đường trường vào các ngày lễ? Các con đường mới và được nâng cấp là một trong các tác động của việc thống kê dân số chính xác. Câu truyện này miêu tả về cách mà dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng đến 4.1 triệu dặm đường xá công cộng tại Hoa Kỳ.
 3. Trẻ nhỏ: Trẻ em dưới 5 tuổi thuộc vào nhóm dân số bị đếm thiếu nhiều nhất tại Hoa Kỳ, và dữ liệu thống kê dân số có liên quan đến các chương trình dành cho trẻ nhỏ như Head Start, giáo dục đặc biệt, và Medicaid. Câu truyện này nói về sự liên quan giữa trẻ nhỏ và Thống Kê Dân Số 2020, và chúng tôi có đính kèm một tờ thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị trong email này.
 4. Hợp tác với Thống Kê Dân Số 2020: Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cần sự giúp đỡ của quý vị! Vui lòng cân nhắc việc trở thành một đối tác chính thức của Thống Kê Dân Số 2020 và giúp nâng cao nhận thức, điều mà quý vị đã đang làm thông qua việc đưa tin về thống kê dân số. Xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin, hoặc vào 2020census.gov/partners.
 5. Hướng dẫn trợ giúp ngôn ngữ: Thống kê dân số đã phát hành hướng dẫn trợ giúp ngôn ngữ bằng 59 ngôn ngữ. Các hướng dẫn này sẽ giúp những người không nói tiếng Anh điền bản câu hỏi trắc nghiệm thống kê dân số, từng câu một. Xin vui lòng xem tất cả các hướng dẫn trợ giúp ngôn ngữ tại đây, hoặc xem hướng dẫn được đính kèm để xem hướng dẫn bằng ngôn ngữ của quý vị.
 6. Giấy báo ghi nhớ ngày sự kiện: Hãy để mắt đến hộp thư của quý vị! Quý vị sẽ nhận được một giấy báo ghi nhớ ngày sự kiện về một sự kiện lớn của Thống Kê Dân Số 2020 sẽ diễn ra vào giữa tháng Một. Đội ngũ của quý vị sẽ được mời tham dự sự kiện này qua mạng hoặc tham dự trực tiếp. Chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin sau.