Văn Ngệ Đấu Tranh-Xin Lổi Mẹ Con Bị 10 Năm Tù

Bài Hát :

(Hình Mẹ Nấm)

  NHạc phẩm :Xin Lổi Mẹ Con Bị 10 Năm Tù

 

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Thơ và lời: Anton Nguyễn Quý Lâm

 

Trình bày ca khúc  : Anton Nguyễn Quý Lâm