Văn Nghệ Cuối Tuần – Anh Đi- Nhạc :Kim Dung

Văn Nghệ Cuối Tuần

 Anh Đi

Nhạc :Kim Dung 

Ca sĩ : Nguyễn Quang – Hòa Âm : Đăng Lâm Nguyên