Văn Nghệ Cuối Tuần : Bài hát: Một Chuyện Tình -Thơ Quách Như Nguyệt

Một Chuyện Tình

 Thơ Quách Như Nguyệt  – Nhạc Nguyễn Dũng – Hàa Âm: Quang Đạt

– Ca sĩ: Thanh Lan

Video