Văn Nghệ Cuối Tuần- Bên Kia Đó – Nhạc: Kim Dung

Văn Nghệ Cuối Tuần

Bên Kia Đó

Nhạc: Kim Dung

Ca sĩ: Ngọc Quang

Hòa Âm: Đăng Lâm Nguyễn